CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Lao động

Pháp luật về lao động ở Việt Nam được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Trong môi trường đó, kết hợp với việc vận dụng luật pháp, văn hóa, tập quán địa phương, chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, đàm phán và lập các hợp đồng lao động. Chúng tôi cũng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi để tránh các mâu thuẫn không đáng có. Bên cạnh đó, luật sư chúng tôi cũng là những chuyên gia giải quyết tranh chấp lao động, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được phán quyết có lợi từ tòa án có thẩm quyền.
 1. Hợp đồng lao động
 2. Tiền lương
 3. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi
 4. An toàn, vệ sinh lao động
 5. Kỷ luật lao động & Trách nhiệm vật chất 
 6. Chế đội đối với lao động nữ
 7. Lao động chưa thành niên
 8. Lao động người cao tuổi
 9. Lao động VN đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN
 10. Lao động là người khuyết tật
 11. Lao động là người giúp việc gia đình
 12. Một số lao động khác
 13. Tranh chấp lao động
      Danh mục các văn bản về lao động:
Trở về
 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang