CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo Thông tư 332/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất (TSDĐ), có hiệu lực từ ngày 10/02/2017,  Bộ Tài chính đã bổ sung một số trường hợp được giảm TSDĐ đối với dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng như sau:

Một là, đối với những trường hợp được giao đất từ ngày 27/12/2015 đến ngày 10/02/2017, thuộc đối tượng ưu đãi tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp hồ sơ xin giảm TSDĐ được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC .
Hai là, giảm 50%  TSDĐ đối với dự án: Cụ thể, đối với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc các dự án có vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đã giải ngân ít nhất 6.000 tỷ đồng trong 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.
Ba là, giảm 30% TSDĐ đối với dự án được áp dụng đối với địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; hoặc tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 lao động.
Bốn là, giảm 20% TSDĐ đối với dự án không thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên.


 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang