CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ NÔNG NGHIỆP SẼ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Hiện Bộ Tài chính đang dự thảo các Thông tư thu phí trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phù hợp với Luật Phí và lệ phí, để tạo thuận lợi cho người chăn nuôi và doanh nghiệp.
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, DN tư nhân Trung Nghĩa (Hà Giang) đề nghị Chính phủ xem xét cắt giảm các loại phí, giấy phép con không cần thiết liên quan đến chăn nuôi an toàn thực phẩm.
Theo ý kiến của DN tư nhân Trung Nghĩa, việc người chăn nuôi sử dụng chất cấm một phần là do lợi nhuận của người kinh doanh chăn nuôi không có vì hiện nay quá nhiều chi phí không hợp lý như phí, lệ phí thú y và các giấy phép con… Do vậy, nếu cắt giảm các chi phí không hợp lý giá thành sẽ giảm xuống. Khi người kinh doanh chăn nuôi bảo đảm mục tiêu lợi nhuận thì vấn đề an toàn thực phẩm sẽ bảo đảm.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Ngày 7/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC sửa đổi 1 khoản lệ phí, bãi bỏ 13 khoản lệ phí (Lệ phí cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển qua bưu điện...), bãi bỏ 21 khoản phí thú y (Phí kiểm dịch trứng gia cầm các loại; phí kiểm dịch sản phẩm động vật pha lóc, đóng gói lại, sơ, chế biến;...).
Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật Phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Theo đó, chuyển 6 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí sang thực hiện theo giá dịch vụ (gồm thủy lợi phí; phí kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi; phí kiểm nghiệm thuốc thú y; phí kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; phí chẩn đoán thú y).
Về lệ phí, bãi bỏ 9 khoản lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP (gồm lệ phí cấp chứng nhận kết quả giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y; lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; lệ phí cấp giấy phép đối với các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật quý hiếm và sản phẩm của chúng).
Hiện Bộ Tài chính đang dự thảo các Thông tư thu phí trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản phù hợp với Luật Phí và lệ phí, để tạo thuận lợi cho người chăn nuôi và doanh nghiệp.


 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang