CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tin đơn giản sẽ được cung cấp ngay

12/05/2017 Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Tiếp cận thông tin (TCTT). Dự...

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ quy định rõ các ngành, lĩnh vực mà những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên và nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Cụ thể, Quyết định này quy định rõ như sau:
1- Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm:
- Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ khai thác khu bay;
- Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không;
- Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng;
- Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;
- Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).
2- Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm:
- Sản xuất hóa chất cơ bản;
- Vận chuyển hàng không;
- Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Bán buôn gạo, đầu mối nhập khẩu xăng dầu;
- Sản xuất thuốc lá điếu;
- Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng;
- Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;
- Những doanh nghiệp  đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa;
- Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).
                                                                                  Nguồn: Công ty Luật Hoàn Chỉnh 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang