CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ quy định rõ các ngành, lĩnh vực mà những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên và nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Cụ thể, Quyết định này quy định rõ như sau:
1- Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm:
- Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ khai thác khu bay;
- Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không;
- Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng;
- Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;
- Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).
2- Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực gồm:
- Sản xuất hóa chất cơ bản;
- Vận chuyển hàng không;
- Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Bán buôn gạo, đầu mối nhập khẩu xăng dầu;
- Sản xuất thuốc lá điếu;
- Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng;
- Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;
- Những doanh nghiệp  đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa;
- Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).
                                                                                  Nguồn: Công ty Luật Hoàn Chỉnh 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang