CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

'Giấy phép con': Bộ NN&PTNT thực hiện yêu cầu của Thủ tướng

Bộ NN&PTNT đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thay thế toàn bộ 37 thông tư sẽ hết hiệu lực từ 1/7 tới đây.

Thực hiện Luật Đầu tư năm 2014, Bộ này đã rà soát hệ thống văn bản liên quan tới quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả rà soát đã xác định có 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 37 thông tư, quyết định của Bộ trưởng quy định điều kiện đầu tư kinh doanh cần được quy định tại nghị định của Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 nghị định để phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư.
Bộ đã dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành gồm giống cây trồng; phân bón; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thủy sản; chăn nuôi; khoa học công nghệ và môi trường; nuôi động vật rừng thông thường; và kinh doanh thực phẩm.
Ngoài ra, Bộ cũng cho biết đã đánh giá lại toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh, đảm bảo kế thừa các điều kiện, mang tính ổn định, phù hợp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, sửa đổi, loại bỏ những điều kiện không còn phù hợp.

Bộ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Có thể còn có những ý kiến khác nhau về tính hợp lý, tính cần thiết và tính hiệu quả của các điều kiện kinh doanh trong dự thảo Nghị định, nhưng đây là động thái rất đáng hoan nghênh của Bộ NN&PTNT, theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo Luật Đầu tư năm 2014, các bộ ngành, địa phương không được phép ban hành điều kiện kinh doanh và từ ngày 1/7/2016 tới đây, các điều kiện kinh doanh quy định tại thông tư của cấp Bộ sẽ hết hiệu lực thi hành. Như vậy, phải xây dựng các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh để thay thế các thông tư hết hiệu lực.
Tuy nhiên, Chính phủ và các Bộ, ngành đang đứng trước áp lực rất lớn trong công tác này. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời hạn cuối cùng, trong khi theo thống kê của Bộ KH&ĐT, hiện có hàng nghìn điều kiện kinh doanh tại hàng trăm thông tư của các bộ ngành.
Tại cuộc họp mới đây về vấn đề này, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ ngành tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý. Không để có thêm các giấy phép con, các điều kiện gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và việc ban hành nghị định phải kiên quyết xong trước 1/7/2016, đúng thời hạn luật định.
Trên cơ sở đó, các Bộ ngành theo lĩnh vực được phân công quản lý, rà soát các thông tư, quyết định có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để tổng hợp, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Theo Chinhphu.vn
 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang